Azərbaycanın ilk balıq markası olan “Dalğa” öz keyfiyyətini ildən-ilə artıraraq öz sahəsinin tanınmış brendinə çevrilmişdir. Bu brend altında satışa çıxan məhsullar dünyanın məşhur firmalarının yüksək keyfiyyətli xammal, avadanlıq və materiallarından istifadə olunaraq emal olunub qablaşdırılır.